Individuals

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | В | Г | К | Л | М | П | С | Т | Ш | (unknown)

SurnameSURNIndividuals
1‎(Liberman)‎ Grevey(LIBERMAN) GREVEY1
2AksenrodAKSENROD2
3AlgrantiALGRANTI1
4AnapolskyANAPOLSKY3
5ApranichAPRANICH1
6AranovichARANOVICH1
7AstrahanASTRAHAN5
8AxelrodAXELROD3
9BekkermanBEKKERMAN63
10BezzubovBEZZUBOV1
11BokshteinBOKSHTEIN1
12BotvinnikBOTVINNIK10
13BrennanBRENNAN1
14Brennan-LangleyBRENNAN-LANGLEY1
15BronsteinBRONSTEIN4
16CaussinCAUSSIN1
17CederbaumCEDERBAUM5
18CherepahaCHEREPAHA2
19ChertovCHERTOV1
20ClappCLAPP2
21CornitskyCORNITSKY8
22DarevskyDAREVSKY3
23DemonsDEMONS2
24DesyatnikDESYATNIK3
25DeutchDEUTCH1
26DubinovskyDUBINOVSKY3
27EisentalEISENTAL1
28EpshteinEPSHTEIN1
29EpsteinEPSTEIN1
30EsterESTER1
31FaldiniFALDINI3
32FeygelmanFEYGELMAN1
33FisherFISHER2
34FurmanFURMAN1
35GabriyelovGABRIYELOV4
36GantmanGANTMAN36
37GaristGARIST3
38GauptmanGAUPTMAN23
39GerasimovichGERASIMOVICH3
40GershonokGERSHONOK5
41GinzburgGINZBURG3
42GofshteinGOFSHTEIN6
43GoldmanGOLDMAN1
44GolodetsGOLODETS2
45GolubGOLUB3
46Gorodnicky-AranovichGORODNICKY-ARANOVICH1
47GozenpudGOZENPUD14
48GreveyGREVEY1
49Grevey FischerGREVEY FISCHER1
50Grevey HillsonGREVEY HILLSON1
51GrischinskyGRISCHINSKY7
52GrishinskyGRISHINSKY5
53GuberGUBER1
54GuestGUEST1
55HarringtonHARRINGTON3
56HasinHASIN1
57HenrieHENRIE2
58HercHERC1
59HibshmanHIBSHMAN3
60HofferHOFFER2
61IpshmanIPSHMAN10
62JuliusJULIUS1
63KabrineKABRINE1
64KantorKANTOR4
65KantorovichKANTOROVICH1
66KantorowichKANTOROWICH3
67KapacheuskiKAPACHEUSKI3
68KarpovichKARPOVICH6
69KatsnelsonKATSNELSON15
70Katsnelson DemonsKATSNELSON DEMONS1
71KorobchevskyKOROBCHEVSKY2
72KorolKOROL1
73KosnevichKOSNEVICH18
74KottKOTT4
75KregalKREGAL1
76KrigelKRIGEL18
77KrugerKRUGER2
78KuksinKUKSIN2
79LadLAD1
80LangleyLANGLEY2
81LeshchinskyLESHCHINSKY1
82LevinLEVIN21
83LibermanLIBERMAN22
84Liberman GreveyLIBERMAN GREVEY1
85LobazintcevaLOBAZINTCEVA1
86LosikLOSIK1
87MaksimovaMAKSIMOVA1
88MalenkovMALENKOV1
89MeshulamMESHULAM3
90MilitsaMILITSA1
91MinskyMINSKY1
92MorrisMORRIS2
93MukaseyMUKASEY20
94NahmanovichNAHMANOVICH2
95NarinskyNARINSKY1
96NisnevichNISNEVICH9
97NovoselskiNOVOSELSKI7
98PeisahPEISAH5
99PitkevichPITKEVICH6
100PotashnikovPOTASHNIKOV1
101PugachPUGACH10
102PundaPUNDA2
103RabinowitzRABINOWITZ1
104RassaRASSA1
105RecknagelRECKNAGEL1
106RusinovaRUSINOVA1
107SafdieSAFDIE1
108SalfatisSALFATIS2
109SchevchenkoSCHEVCHENKO2
110SchoenbaumSCHOENBAUM1
111SedakaSEDAKA3
112SevastukSEVASTUK9
113ShapiroSHAPIRO3
114ShifSHIF2
115ShifmanSHIFMAN1
116ShnayderSHNAYDER2
117ShteingolsSHTEINGOLS2
118SigalSIGAL1
119da SilvaSILVA4
120SnopkovSNOPKOV1
121SobolevskySOBOLEVSKY13
122SoloveichikSOLOVEICHIK9
123SorokaSOROKA6
124StomboliSTOMBOLI1
125SverdlovSVERDLOV1
126TartakovskyTARTAKOVSKY1
127TayebiTAYEBI3
128TenenbaumTENENBAUM2
129UrbaniakURBANIAK1
130VaingribVAINGRIB2
131VisotskyVISOTSKY1
132VoropaevVOROPAEV1
133WeinbergWEINBERG1
134WerebeWEREBE3
135WilkinsWILKINS1
136WootenWOOTEN1
137YakubYAKUB1
138ZaichikZAICHIK2
139ZapesochnyZAPESOCHNY3
140ZapesotzkiZAPESOTZKI2
141ZaretzerZARETZER5
142ZeigerZEIGER11
143ZukovskyZUKOVSKY1
144ВоропаеваВОРОПАЕВА1
145Городницкая-АрановичГОРОДНИЦКАЯ-АРАНОВИЧ1
146КапачевскийКАПАЧЕВСКИЙ1
147КоробчевскаяКОРОБЧЕВСКАЯ2
148Косневич ‎(Верёвкина)‎КОСНЕВИЧ (ВЕРЁВКИНА)1
149КуксинаКУКСИНА1
150ЛещинскаяЛЕЩИНСКАЯ1
151МинскаяМИНСКАЯ1
152ПоташниковаПОТАШНИКОВА1
153ПугачьПУГАЧЬ1
154СнопковаСНОПКОВА1
155СоболевскаяСОБОЛЕВСКАЯ1
156ТартаковскаяТАРТАКОВСКАЯ1
157ШевченкоШЕВЧЕНКО1
   Total individuals: 596
Total Names: 157